ID:

38

název:

BÖSENDORFER

rok / opus:

1845

Délka (cm):

240

provedení:

hnědý mat

cena (Kč):

0

poznámka:

Vídeňská mechanika.Tento krásně zachovalý nástroj je pozůstalost po Anatolu Provazníkovi - hudební skladatel * 10. 3. 1887 Rychnov nad Kněžnou † 24. 9. 1950 Praha Syn Aloise Provazníka. Studoval na rychnovském gymnáziu a poté odešel studovat do Prahy na varhanickou školu skladbu. Zde absolvoval v r. 1907. Poté v období let 1907 - 1911 byl varhaníkem u sv. Víta v Praze. Dalším místem jeho působení byl Berlín, kde studoval radiofonii. Vrátil se zpět do Prahy a stál při zrodu Čs. rozhlasu v Praze. Byl blízkým přítelem Karla Hašlera a udržoval upřímná přátelství i s jinými umělci. Od r. 1930 byl zaměstnancem Čs. rozhlasu. Věnoval se též komponování (autor na 240 hudebních prací). Zkomponoval několik oper a operet. Původní cena 99 990Kč. Litvínov